Ceník

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Ceny sjednávám individuálně s jednotlivými klienty v závislosti na:

 • počtu vydaných a přijatých faktur
 • počtu výdajových a příjmových dokladů v pokladně
 • počtu zaměstnanců
 • tom, zda je klient plátce či neplátce DPH
 • odbornosti a náročnosti

V případě zájmu o cenovou kalkulaci mě neváhejte kontaktovat. Po diskuzi s Vámi vypracuji komplexní cenovou nabídku přesně podle Vašich potřeb.

 

Vedení účetnictví

 • Měsíční paušál* (obsahuje 30 zaúčtovaných položek)                          1 500 Kč/měsíc
 • Řádek/účetní doklad nad rámec paušálu                                             20 - 30 Kč
 • Závěrkové operace včetně přiznání k dani z příjmů, výkazy                 od 2 500 Kč

      * obsahuje zpracování přiznání k DPH

 

Vedení daňové evidence

 • Měsíční paušál* (obsahuje 30 položek evidence)                                800 Kč/měsíc
 • Řádek/účetní doklad nad rámec paušálu                                            15 - 20 Kč
 • Roční závěrka včetně daňového přiznání, přehledů ZP a OSSZ            od 1 500 Kč

      * obsahuje zpracování přiznání k DPH

 

Zpracování daňového přiznání

 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů ZP a OSSZ   od 1 500 Kč
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh                    od 2 500 Kč
 • Přiznání k DPH                                                                                   zdarma (zahrnuto v ceně vedení účetnictví/daňové evidence)
 • Přiznání k dani silniční                                                                       individuálně
 • Přiznání k ostatním daním                                                                 individuálně

 

Mzdová agenda

 • Kalkulace měsíčních mezd včetně přehledů a ročního zúčtování     
                                                                                         150 - 300/pracovník