Daňová evidence

Daňová evidence je určena pro všechny OSVČ, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou vykazovat „paušálem“ (procentem z příjmů). Daňová evidence je založena na evidenci příjmů a výdajů, evidenci pohledávek a závazků a evidenci majetku.

Pokud klient nedosahuje velkých výdajů, může použít paušální výdaje. V tom případě se evidují pouze příjmy, pohledávky, závazky a majetek. Paušální použití výdajů je proto méně náročné a tudíž jsou tyto služby levnější.

 

Nabízené služby zahrnují např.:

  • kompletní vedení daňové evidence
  • zpracování a kontrolu předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování účetní závěrky, podkladů k inventarizaci
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně povinných přehledů ZP a OSSZ
  • evidenci majetku
  • účetní a daňové poradenství
  • přípravu podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech