Mzdová agenda

Pro firmy, které mají zaměstnance, zpracovávám také mzdovou agendu od uzavření pracovních smluv přes zpracování měsíčních mezd, ročních vyúčtování až do ukončení pracovního poměru.

 

Nabízené služby zahrnují např.:

  • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
  • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na ZP a OSSZ
  • měsíční přehledy pro ZP a OSSZ
  • přípravu příkazů k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
  • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
  • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
  • evidenční listy ELDP
  • mzdové listy
  • přípravu podkladů pro kontroly