Účetnictví

Vedení účetnictví je velmi důležité nejen pro sestavení daňových přiznání k daním z příjmů a DPH, ale také pro správné řízení firmy a strategické rozhodování. Neváhejte proto, kontaktujte mě a nechte si odborně a efektivně vést Vaše účetnictví.

 

Nabízené služby zahrnují např.:

  • kompletní vedení účetnictví
  • zpracování a kontrolu předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování roční účetní závěrky, podkladů k inventarizaci
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů včetně povinných příloh
  • evidenci majetku
  • účetní a daňové poradenství
  • přípravu podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech